ซ่าได้ไม่ทำร้ายโลก

แบรนด์โซดาสิงห์ยังคงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถ นำกลับมาใช้ได้ใหม่ไม่มีที่สิ้นสุด ครั้งนี้ โซดาสิงห์จึงร่วมมือกับ ‘ RUBBER KILLER ’ แบรนด์ Casual Wear ที่จริงจังในเรื่องสิ่งแวดล้อมโดยมีจุดเริ่มต้นจาก ‘เสริงรงค์ วงษ์สวรรค์ ’ สถาปนิกและนักออกแบบ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ที่นำวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่น ยางในของรถบรรทุก-รถจักรยาน มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ เพื่อสร้าง Eco-Friendly Product ที่สอดคล้องในการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันและยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

RUBBER KILLER JACKET

RUBBER KILLER T-SHIRT