นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกคน ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทฯ ดังนั้นข้อมูลต่างๆ ของท่านที่ให้ไว้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทฯ และผู้สนับสนุนเท่านั้น บริษัทฯ และผู้สนับสนุนจะดำเนินการตามมาตรฐานที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

นโยบายความเป็นส่วนตัวตามที่ปรากฎด้านล่างนี้ ใช้บังคับกับบัญชีผู้ใช้บริการและข้อมูลต่างๆ ของท่าน เพื่อให้ท่านทราบอย่างชัดเจนว่า บริษัทฯ และผู้สนับสนุนใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรและวิธีการที่ท่านสามารถใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ท่านได้ให้ไว้กับทางบริษัทฯ มีดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อการให้บริการที่ดีขึ้น และเพื่อความสะดวกหรือเพื่อประโยชน์ในการใช้งานกับท่านมากที่สุด ทั้งนี้ระบบจะรวบรวมข้อมูลของท่านโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

1.1. ข้อมูลที่ท่านให้เรา บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการสมัครใช้สมาชิก Singha Online และ Singha Rewards เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการทุกราย ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นกับทาง Singha Online และ Singha Rewards อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ จังหวัด ที่อยู่ อีเมล และ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์แลกรับรางวัลภายใต้แคมเปญต่างๆของ Singha Rewards ผู้ใช้บริการจะต้องยินยอมแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่ระบบร้องขอเพิ่มเติม หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลตามที่ผู้ระบบร้องขอไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลดังกล่าวโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งนี้ ท่านสามารถเลือกอัปโหลดรูป รูปภาพใดๆ ในบัญชีของท่านได้ตามความประสงค์ของท่านเอง ตามฐานความยินยอม เพื่อให้บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลของท่าน

1.2. ข้อมูลอุปกรณ์ ระบบจะรวบรวมข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ที่ผู้ใช้บริการใช้สมัครสมาชิกในครั้งแรกด้วย เช่น รุ่นฮาร์ดแวร์ รุ่นระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเครือข่าย เลข IMEI เป็นต้น

1.3. ข้อมูลประวัติการใช้งาน เมื่อผู้ใช้บริการทำกิจกรรมใดๆ เช่นการพิมพ์รหัสเพื่อสะสมพอยท์ การแลกของรางวัลต่างๆบนแอปพลิเคชัน Singha Rewards ระบบจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการใช้งานไว้อัตโนมัติ เช่น ข้อมูลที่ท่านค้นหา รายละเอียดการสะสมพอยท์ รายละเอียดการแลกของรางวัล เป็นต้น

1.4. ข้อมูลตำแหน่ง ระบบอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ของผู้ใช้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีระบุตำแหน่งเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการนำเสนอกิจกรรม หรือแคมเปญใดๆ ต่างๆ

1.5. พื้นที่เก็บข้อมูลในตัวเครื่อง ระบบอาจรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการใช้งานอื่นๆ ของผู้ใช้บริการ โดยใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเว็บเบราว์เซอร์ (รวมถึง HTML 5) และแคชข้อมูลของแอปพลิเคชัน

1.6. คุกกี้ (Cookies) และ แคชไฟล์ (Cache File) “คุกกี้” คือไฟล์ข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกส่งไปยังเครื่องอุปกรณ์พกพาของผู้ใช้บริการ เพื่อเป็นการอนุญาตให้บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท่านในฐานะผู้ใช้บริการของ Singha Online เมื่อท่านได้กลับเข้ามายังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Singha Online อีกครั้งโดยใช้โปรแกรมท่องอินเตอร์เน็ท (Web browser) และอุปกรณ์เครื่องเดิม ระบบจะส่ง “คุกกี้” ไปยังอุปกรณ์ของท่านก็ต่อเมื่อท่านสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานบัญชีของท่านที่ได้สมัครไว้กับ Singha Online “คุกกี้” เหล่านี้สามารถทำให้ระบบจดจำท่านในขณะที่ท่านเข้าใช้บริการในหน้าต่างๆ ภายในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของ Singha Online โดยไม่จำเป็นต้องระบุชื่อผู้ใช้บริการและรหัสผ่านหลายครั้ง และเมื่อท่านลงชื่อออกจากระบบหรือปิดหน้า Web browser “คุกกี้” เหล่านี้จึงจะหยุดการใช้งาน เว็บบราวเซอร์ (Web browser) หรือโปรแกรมบนอุปกรณ์ที่ท่านใช้เชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือระบบอาจเก็บและบันทึก “Cache File” รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ซึ่งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Singha Online ไม่มีส่วนในการควบคุมหรือเข้าถึง “Cache File” ดังกล่าวแต่อย่างใด วิธีการใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการ

2.1 บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการเท่าที่จำเป็นในการติดต่อ ให้บริการ สำรวจความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติเพื่อปรับปรุง การทำกิจกรรมการตลาดในรูปแบบต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้สนับสนุนให้ดียิ่งขึ้น

2.2 ผู้ใช้บริการมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านให้กับบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น

2.3 บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ให้ไว้ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการเท่านั้น

2.4 บริษัทฯ อาจมีโฆษณาที่เชื่อมต่อ (Link) ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งอาจมีมาตรการหรือนโยบายเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างจากบริษัทฯ ท่านต้องตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงนี้ด้วยตัวเอง บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองข้อความหรือการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์อื่นได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ประกาศไว้

2.5 เมื่อผู้ใช้บริการติดต่อขอความช่วยเหลือผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Singha Online ระบบจะเก็บบันทึกการติดต่อของท่าน เพื่อช่วยแก้ปัญหาใดๆ ตามที่ตรวจพบ และอาจใช้ที่อยู่อีเมลของท่านเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงใดๆไว้ล่วงหน้า

2.6 บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนใช้ข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว

3.1 เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Singha Online ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมทั้งสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่านได้ทุกเวลา เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ ต้องเก็บข้อมูลนั้นไว้เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจหรือจุดประสงค์ทางกฎหมาย ระบบอาจมีการร้องขอให้ท่านยืนยันตัวตนก่อนที่จะสามารถดำเนินการตามคำขอของท่านได้

3.2 บริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอซ้ำซ้อนอันเกินควรหรือต้องใช้ความพยายามทางเทคนิคมากเกินไป เช่น การพัฒนาระบบใหม่หรือเปลี่ยนหลักปฏิบัติพื้นฐานที่มีอยู่ เสี่ยงต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือไม่สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น คำขอเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่ในระบบสำรอง

3.3 เมื่อบัญชี Singha Online ของท่านถูกปิดแล้ว ระบบจะยังคงเก็บข้อมูลบัญชีของท่านไว้ในฐานข้อมูลของ Singha Online ต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกรณีทุจริต และเป็นการป้องกันการปิดบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงการทุจริตโดยการปิดบัญชีเก่าและเปิดบัญชีใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่อบัญชีของท่านถูกปิดแล้ว บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลของท่านอีกต่อไป รวมทั้งจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลอื่น ยกเว้นกรณีที่ใช้ในกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น การแบ่งปันข้อมูล

4.1 บริษัทฯ จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการกับบริษัท องค์กร และบุคคลภายนอก ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
4.1.1. เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน
4.1.2. สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย

4.2 บริษัทฯ จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ให้กับบริษัท องค์กร หรือบุคคลภายนอก หากบริษัทฯ เชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง เข้าใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรดังนี้
ก. เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอข้อมูลจากทางราชการ
ข. บังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตรวจสอบการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
ค. ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการทุจริต ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค
ง. ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยผู้ใช้บริการคนอื่นๆที่ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน Singha Online

หรือประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะ แต่จะไม่ลดทอนสิทธิของท่านภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบายส่วนตัวในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนี้ และหากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ผู้สนับสนุนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าชมหรือใช้หรือแลกรับรางวัล การยกเลิกสมาชิกและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกสมาชิกที่ใช้เข้าสู่ระบบเพื่อสั่งซื้อสินค้าของตนได้โดยแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.singhaonline.com ซึ่งสมาชิกสามารถกดปุ่มเพื่อยกเลิกสมาชิกได้ หรือสามารถแจ้งผ่านศูนย์บริการ Call Center 02 725 4999 โดยทางบริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลของผู้ใช้บริการภายในระยะเวลา 7 วันทำการหลังจากได้รับคำขอยกเลิกสมาชิก หลังจากดำเนินการลบข้อมูลสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ทางศูนย์บริการ Call Center จะดำเนินการติดต่อกลับไปยังลูกค้าที่แจ้งขอยกสมาชิก เพื่อแจ้งให้ทราบว่าได้ทำการยกเลิกสมาชิกให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้การยกเลิกดังกล่าว ผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อธุรกรรมใดก็ตามที่ยังไม่เสร็จสิ้น (ไม่ว่าจะเริ่มก่อนหรือหลังการยกเลิกดังกล่าว) การจัดส่งสินค้า การชำระค่าสินค้า หรือกรณีอื่นใดที่คล้ายกัน และโดยผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อหลังจากได้ดำเนินการและทำธุรกรรมที่ยังไม่เสร็จสิ้นทั้งหมดให้เสร็จสิ้นในทันทีตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ ซึ่งทางเว็บไซต์ไม่ต้องรับผิด ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการดำเนินการตามส่วนนี้ หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์ที่จะเข้าใช้งานอีกครั้งหลังจากยกเลิกสมาชิกแล้ว ลูกค้าจะต้องดำเนินการสมัครสมาชิกใหม่เพื่อเข้าใช้งาน

6.2 บริษัทฯ จะมีสิทธิ์ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ลูกค้าแจ้งขอยกเลิกสมาชิกเท่านั้น โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัทฯ เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ที่ศูนย์บริการ Call Center 02 725 4999 หรือตามช่องทางที่บริษัทฯ จะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

6.3 ในระหว่างการใช้บริการ บริษัทฯ จะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทในกลุ่ม พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ท่านอาจมีความสนใจ โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทโดยติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการ Call Center 02 725 4999